slide show

Kulturupplevelse med ridning

Vi erbjuder ett upplevelsepaket för er som är natur- och kulturintresserade med önskan av en aktiv avkoppling. En möjlighet för er som vill testa utomhusköket där vi plockar våra råvaror själva, samt uppleva det rika kulturarvet i närområdet och njuta av det naturen har att erbjuda tillsammans med våra fantastiska basjkirhästar. Dagarna ger er tid att bekanta er med djuren, rida och njuta av naturen, och på nätterna sover ni i en mysig stuga eller i tipi-tältet på gården.

 
Dag 1
Ankomst på kvällen då ni gör er hemmastadd i någon av våra stugor eller i tipi-tältet. 

Dag 2
Dagen börjar med frukost och sedan gör vi i ordning våra hästar inför en 2-timmars ridtur. Vi äter lunch på café Draken vid det mytomspunna Dragon Gate där ni även får tid att se er omkring. Senare på eftermiddagen vandrar vi ut i naturen och plockar ingredienserna till middagen som vi tillsammans tillagar ute över öppen eld. 

Under kvällen kan ni välja mellan:
- Vildsvinsspaning på gården
- Bäversafari i Marma (2500 kronor för fyra personer)
- Flugfiskekurs med Sivan (2000 kronor för fyra personer)

Dag 3
Efter frukost ger vi oss ut på en 1-timmes ridtur med hästarna. Därefter åker vi till Strömsberg och får en guidad visning av det gamla järnbruket och Älghornsmudéet. Vi äter lunch i brukets café. 

Bokning
För att kunna boka måste ni vara minst 3 personer och maximalt 4. Två av er måste kunna rida.
Pris: 2500 kronor per person 

Vad som inte ingår:
- Lunch på Dragon Gate och i Strömsberg
- Bäversafari och flugfiskekurs om ni väljer ett av dessa alternativ 

Om ni har frågor eller önskar boka, kontakta oss på telefonnummer 026-87008 (se fliken "kontakt" till höger).
Om vi inte svarar, vänligen tala in något på telefonsvararen så ringer vi upp er. 


English
 
We offer an experience package for you who are interested in nature and culture with the desire for an active relaxation. An opportunity for those who want to test the outdoor kitchen where we pick our ingredients ourselves, and experience the rich cultural heritage in the local area and enjoy what nature has to offer together with our fantastic bashkir horses. These days will give you time to get acquainted with the animals, ride and enjoy nature, and at night you sleep in a cozy cottage or in the farm's tipi tent. 
 
Day 1
Arrival in the evening and you settle in at the farm, either in one of our cottages or in the tipi tent.

Day 2
The day starts with breakfast and then we get our horses ready for a 2-hour ride. We have lunch at café Draken at the mythical Dragon Gate where you also have time to look around. Later in the afternoon we walk out into nature and pick the ingredients for dinner that we cook togteher over open fire.

During the evening you can choose between:
- Wild boar scouting around the farm
- Beaver safari in Marma (SEK 2500 for four people)
- Fly fishing course with Sivan (2000 SEK for four people)

Day 3
After breakfast we go out on a 1-hour ride with the horses. Then we go to Strömsberg for a guided tour of the old ironworks and the Moose horn museum. We have lunch in the village café.

Booking
To be able to book you must be at least 3 people and a maximum of 4. Two of you must be able to ride.
Price: 2500 SEK per person

What is not included:
- Lunch at Dragon Gate and in Strömsberg
- Beaver safari and fly fishing course if you choose one of these options

If you have questions or wish to book, please contact us at 026-87008 (see the "contact" tab on the right).
If we do not respond, please say something on the answering machine and we will call you up.