Hästbete

Här på gården i Karlsäter tar vi emot hästar för sommarbete. Vi har stora hagar med både åkermark och skog. Hagarna slås vartannat år så parasittrycket är lågt. Om ni ska preparera hästen med något insektsmedel, använd inte Switch eller liknade - läs varningstexten på flaskan. Bara oskodda hästar. Vi har mycket fina ridvägar; gamla skogsvägar och sandvägar med underlag som passar oskodda hästar, om ni vill fortsätta rida när hästen går på bete.

Pris: 700 kronor per månad. Kontakta oss för mer detaljer.

English

Here at the farm in Karlsäter we welcome horses for summer pasture. We have large pastures with both open fields and forests. The pastures are turned every two years so the parasitic pressure is low. If you are going to prepare the horse with some kind of insecticide, do not use Switch or something similar - read the warning label on the bottle. Only barefoot horses. We have very nice riding trails; old forest roads and sand trails with surfaces that work for barefoot horses, if you wish to continue riding when the horse is on vacation. Price: 700 kronor per month. Contact us for more details.